Harmonia w domu - Farby emulsyjne

Farba emulsyjna „Polinit" jest dostarczana do sklepów w postaci płynnej, jako zawiesina pigmentów w dyspersji wodnej polioktanu winylu. Jest stosowana do malowania ścian i sufitów. Ma ona wiele zalet: dobrą przyczepność do podłoża, odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne oraz możliwość zmywania wodą malowanych powierzchni, w celu usunięcia np. kurzu, co przyczynia się do znacznie dłuższego użytkowania pomalowanych pomieszczeń, niż przy użyciu tradycyjnych powłok klejowych. Dzięki temu w ostatnich latach zdobyła sobie ona dobrą opinię wśród zwolenników samodzielnego odnawiania mieszkań. Przy zakupie farby emulsyjnej szczególną uwagę należy zwrócić na informacje podane na etykiecie opakowania, dotyczące m. in.: koloru, daty produkcji, terminu gwarancji, pojemności opakowania itp. Należy również sprawdzić symbol (obowiązujący od 1970 r.), który składa się z dziesięciu cyfr zestawionych w 3 człony: człon l (złożony z czterech cyfr) precyzuje nazwę grupy wyrobu, np. 6150 — farby na dyspersjach (emulsjach) wodnych; człon II (składający się z trzech cyfr) podaje odmianę wyrobu, np. 717 — wyroby „Polinit"; człon III również trzycyfrowy: dwie pierwsze cyfry dotyczą koloru wyrobu, np. 010 - biały, 220 — jasny orzech, a trzecia cyfra - wyglądu powłoki (np. 1 - matowa, 2 — półmatowa). Przy normalnym wyglądzie powłok z połyskiem trzecią cyfrą ostatniego członu jest zero. Jeśli człon III składa się z zer (000), oznacza to, że wyrób jest bezbarwny.
gres na schody zewnętrzne http://www.sirlocal.pl/lp/uslugi-naprawa-kuchenek-poznan/ Stameco siłownie zewnętrzne